INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Žilina, (v skratke IVAS) je zriaďovateľom Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline a Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch.

Inštitút vzdelávania a starostlivosti má viac ako desaťročné skúsenosti s prevádzkovaním stredných umeleckých škôl. Je modernou inštitúciou s inovatívnym prístupom k odbornému vzdelávaniu na stredných školách s umeleckým zameraním.