Kurzy pre verejnosť

Kurz počítačovej grafiky

Vzdelávací cieľ: získanie základných znalostí z oblasti vytvárania a spracovania digitálneho obrazu.

Náplň kurzu: vznik digitálneho obrazu, spracovanie digitálneho obrazu, práca s grafickým softvérom (Photoshop a iné).

Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem získať základné vedomosti z oblasti digitálnej fotografie a počítačovej grafiky.

Kurz sa koná jeden krát týždenne v rozsahu 2 hodín v období november až marec. Celková dotácia je 30 hodín. Kurz realizuje SŠUP Žilina.


Viac