Poslanie

Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., poskytuje dôsledný a inovatívny
vzdelávací program, inšpiruje, motivuje a spája pedagógov a študentov. S prihliadnutím na rozmanitosť vzdelávacích odborov, vytvára prostredie, v ktorom je snaha o dosiahnutie odbornej dokonalosti a intelektuálneho rastu doplnená záujmom o morálny a estetický rozvoj každého študenta. Snaží sa o budovanie kreatívneho, inkluzívneho spoločenstva, ktoré
integruje a cení si každého jednotlivca.

Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., v spolupráci s pedagogickým
zborom pripravuje moderné a inovatívne vzdelávacie aktivity nielen v umeleckej, ale aj v kultúrno-spoločenskej, či environmentálnej oblasti a snaží sa tak čo najlepšie pripraviť absolventov na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách alebo úspešný vstup do profesionálnej praxe.