Kontaktné údaje

Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o.
Hálková 2968/22
010 01 Žilina

tel.: +421 41 564 0701
e-mail: ivas@ivas.sk

IČO: 36 441 406
DIČ: 2022155531
IČ DPH: SK2022155531

Č. účtu IBAN: SK80 1100 0000 0026 2682 3278
Tatra banka, a. s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline Oddiel Sro, vložka č.:17336/L