Prípravný kurz kreslenia

Príprava na talentové skúšky

Vzdelávací cieľ: príprava na talentové skúšky na strednú umeleckú školu.

Náplň kurzu: základy kresby, maľby, priestorové cvičenia, základy svetla,kompozície a perspektívy, teoretické základy o farbe a jej použití, konzultácie domácich prác.

Kurz sa koná 1x týždenne v rozsahu 2 hodiny, v čase od 15.30 – 17.30 h.,počas mesiacov november až január. Celková dotácia je 20 hodín.Kurz realizuje SŠUP Žilina.


Viac