Súkromná škola umeleckého
priemyslu, Hodruša-Hámre

Škola vznikla už v roku 1902 pri továrni Sandrik ako učňovská a založil ju výtvarník a riaditeľ továrne Ján Peterka. Súčasná škola bola zriadená 1. 8. 2006, kedy sa zmenil názov a adresa zriaďovateľa na Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o. Dnes sa tu vyučujú odbory ako: Grafika vizuálnych komunikácií, Propagačné výtvarníctvo, Propagačná grafika, Priemyselný dizajn, Grafický a priestorový dizajn, Fotografický dizajn, Výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov, Zlatník klenotník, Rytec kovov, Umeleckoremeselné spracúvanie kovov – zameranie rytecké práce, – zameranie pasiarske práce…


Prejsť na
stránku školy