Kurzy pre verejnosť

Kurz kresby

Vzdelávací cieľ: získanie základných a pokročilejších výtvarných zručností.

Náplň kurzu: úvod do problematiky výtvarného prejavu, kompozícia, proporcie, perspektíva, základy kresby, kresba zátišia.

Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoj výtvarný prejav

Kurz sa koná jeden krát týždenne v rozsahu 2 hodín v období november až marec. Celková dotácia je 30 hodín. Kurz realizuje SŠUP Žilina


Viac